Archive for aktualności

Kalos Kagathos NIP,REGON,KRS

 
 
Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju  Dzieci
„KALOS KAGATHOS”
przy Szkole Podstawowej nr 1
ul.Zamoyskiego 1, 99-300 Kutno
email: kaloskagathos@sp1kutno.pl

tel/fax: 24 254 70 72

NIP:  775-264-60-79,  REGON: 101770381, KRS: 0000507378

nr konta bankowego:

19 1240 3190 1111 0010 9392 4132

Kalos Kagathos

Kalos Kagathos

Kalos Kagathos- ideał arystokratycznego wychowania w starożytnej Grecji, człowiek odznaczający się harmonijną, pełną zalet duszą i ciałem oraz umiarkowaniem, będący w stanie ofiarować swe siły społeczeństwu i państwu. W obecnym znaczeniu to pojęcie oznacza wrażliwego na piękno, mądrego i uczciwego człowieka dla którego zasady moralne są bardzo ważne w życiu. Jest to ktoś komu można zaufać i kto jest wzorem do naśladowania.

Kalos Kaghatos to również filozofia życia według której człowiek jest piękną, i dobrą istotą która powinna dążyć do rozwoju osobistego na poziomie ciała i ducha. Kluczem do rozwoju jest naturalna międzyludzka rywalizacja. Jest to również droga do równowagi pomiędzy naszym sposobem myślenia, jakością i ilością spożywanych pokarmów oraz odpowiednim treningiem sprawności fizycznej. To wszystko powinno tworzyć spójną całość podstawowych ludzkich wartości oraz sprawnego i wytrzymałego ciała,