O stowarzyszeniu

Kalos Kagathos

Logo_final1Kalos Kagathos- ideał arystokratycznego wychowania w starożytnej Grecji, człowiek odznaczający się harmonijną, pełną zalet duszą i ciałem oraz umiarkowaniem, będący w stanie ofiarować swe siły społeczeństwu i państwu. W obecnym znaczeniu to pojęcie oznacza wrażliwego na piękno, mądrego i uczciwego człowieka dla którego zasady moralne są bardzo ważne w życiu. Jest to ktoś komu można zaufać i kto jest wzorem do naśladowania.

Kalos Kaghatos to również filozofia życia według której człowiek jest piękną, i dobrą istotą która powinna dążyć do rozwoju osobistego na poziomie ciała i ducha. Kluczem do rozwoju jest naturalna międzyludzka rywalizacja. Jest to również droga do równowagi pomiędzy naszym sposobem myślenia, jakością i ilością spożywanych pokarmów oraz odpowiednim treningiem sprawności fizycznej. To wszystko powinno tworzyć spójną całość podstawowych ludzkich wartości oraz sprawnego i wytrzymałego ciała.