kontakt

Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju  Dzieci
„KALOS KAGATHOS”
przy Szkole Podstawowej nr 1
ul.Zamoyskiego 1, 99-300 Kutno
email: kaloskagathos@sp1kutno.pl

tel/fax: 24 254 70 72

NIP:  775-264-60-79,  REGON: 101770381, KRS: 0000507378

nr konta bankowego:

19 1240 3190 1111 0010 9392 4132