zarząd stowarzyszenia

Zarząd:

1. Jarosław Koszański – Prezes zarządu,

2. Marta Talaga  – Wiceprezes zarządu, sekretarz

3. Magdalena Hoelm – Wiceprezes zarządu, skarbnik

4. Karolina Sulej  – Członek zarządu,

5. Barbara Wódka  – Członek zarządu,

Komisja Rewizyjna.

1. Małgorzata Karczewska – Przewodnicząca,

2. Katarzyna Łucka – Członek komisji rewizyjnej,

3. Ewelina Marciniak – Członek komisji rewizyjnej.